Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024 (ΧΡΗΣΗ 2023)

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023
image_print