Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για τη «Συντήρηση οπτικών και λοιπών δικτύων Δήμου Δράμας», με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης για το έτος 2024

Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2023
image_print