Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για συνδρομή σε ηλεκτρονικό διαδικτυακό σύστημα επικοινωνίας, καταγραφής & παρακολούθησης αιτημάτων πολιτών και διάδρασης Δήμου-Δημότη μέσω έξυπνων κινητών τηλεφώνων.

Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2023
image_print