Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για τη «Κάλυψη των αναγκών επιστημονικής και λειτουργικής υποστήριξης του Τμήματος Τ.Π.Ε. του Δήμου Δράμας», με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης για το έτος 2024

Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2023
image_print