Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών διαδικτυακή μετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης για το έτος 2024

Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2023
image_print