Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για κάλυψη των αναγκών επιστημονικής και λειτουργικής υποστήριξης του Τμήματος ΤΠΕ του Δήμου Δράμας

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024
image_print