Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΔΟΧ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ2/2023 ΕΝΝΙΑ (9) ΑΤΟΜΩΝ, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ

Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2023
image_print

Παρακάτω θα βρείτε τους πίνακες αποκλεισθέντων και επιτυχόντων μη ονομαστικά μόνο με αριθμούς ταυτοτήτων

και στο δεύτερο μέρος τους πίνακες με τα μόρια και τις σειρές κατάταξης στις κατηγορίες ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ (ΑΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ (ΑΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ