Νέα - Ανακοινώσεις

3η Θεματική Διαβούλευση στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – ΣΒΑΚ

Παρασκευή, 7 Απριλίου 2023
image_print
3η Θεματική Διαβούλευση στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – ΣΒΑΚ

Ο Δήμος Δράμας διοργανώνει την 3η Θεματική Διαβούλευση στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – ΣΒΑΚ  με σκοπό την καταγραφή απόψεων φορέων και πολιτών ως προς τις προτεινόμενες παρεμβάσεις και τα επιμέρους μέτρα. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημαρχείου Δράμας, την Τετάρτη 12 Απριλίου 2023 και ώρα έναρξης 11:00 π.μ..

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι ένα Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο στοχεύει στον περιορισμό των ΙΧ αυτοκινήτων και στην διαμόρφωση ενός συστήματος το οποίο θα βάζει στο επίκεντρο την εξυπηρέτηση των ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζή και ποδήλατο). Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται ένα αστικό περιβάλλον φιλικότερο προς τον άνθρωπο και απαλλαγμένο από ρύπους και οχλήσεις που προέρχονται από τις μεταφορές.

Ο Δήμος Δράμας βρισκόμενος πλέον στο τελευταίο στάδιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, και βάσει της οριστικής στρατηγικής για την κινητικότητα και των συμπερασμάτων που προέκυψαν μέσω της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης, έθεσε τους στόχους του σχεδιασμού για βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα και προχώρησε στην διαμόρφωση ενός πακέτου μέτρων και παρεμβάσεων. Τα μέτρα αυτά θα αποτελέσουν τον οδικό χάρτη των έργων που αφορούν την κινητικότητα για τα επόμενα χρόνια στον Δήμο.

Στη συγκεκριμένη διαβούλευση, σας καλούμε σε συνάντηση με την ομάδα έργου του ΣΒΑΚ προκειμένου να:

  • Ενημερωθείτε για το ΣΒΑΚ του Δήμου Δράμας και για τα στάδια εκπόνησης του
  • Ενημερωθείτε για το προσχέδιο των μέτρων αστικής κινητικότητας το οποίο έχει διαμορφώσει η ομάδα έργου
  • Συζητήσετε και να τοποθετηθείτε επί του καταλόγου των προτεινόμενων μέτρων αστικής κινητικότητας

Μπορείτε να τοποθετηθείτε επί των προτεινόμενων παρεμβάσεων και μέτρων και μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://forms.gle/qWoJCRoCiFBBYSmTA