Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Ανακοίνωση πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 3ου Γυμνασίου Δράμας

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020
image_print

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας

σύμφωνα με τις διατάξεις της Aρ. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003/30-05-2008,τεύχος Β) κοινής απόφασης των υπουργών εσωτερικών και Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

και έχοντας υπόψην

την 22/2020 απόφαση πράξεων της

Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Προκηρύσσει:

πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του κυλικείου του 3ου Γυμνασίου Δράμας που βρίσκεται στη Ν. Αμισό Δράμας, με μοριοδότηση.

                Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Δράμας (παλαιό δημαρχείο πλατεία Ελευθερίας) την 26η Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00, ημέρα Πέμπτη κατά την οποία λήγει και η προθεσμία παραλαβής των προσφορών, οπότε και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την προκήρυξη με τους όρους του διαγωνισμού από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πλατεία Ελευθερίας) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25210-21054 κ. Μαχαιρίδου Σοφία.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Χριστόδουλος Μαμσάκος