Νέα - Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2015, Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, μουσικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως δέκα (10) μηνών, επί ωρομισθία, για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015
image_print