Νέα - Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση της με αριθμό 1/2014 Προκήρυξης του Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, για την Πρόσληψη Καλλιτεχνικού Προσωπικού μουσικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως δέκα (10) μηνών, επί ωρομισθία,

Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014
image_print

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου