Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Ανάθεση χωματουργικών εργασιών με χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγών ΔΧ για τα έτη 2014 – 2015(μέρος)

Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορε΄ς, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμη, για την παροχή της εργασίας "Ανάθεση χωματουργικών εργασιών με χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ για τα έτη 2014-2015(μέρος).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ