Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Απόφαση Δημάρχου – ανάθεση καθηκόντων δεύτερου άμισθου ειδικού συμβούλου

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021
image_print

Διαβάστε την Απόφαση