Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ανάθεση επίβλεψης εργασίας
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΒΟΝΗΩ9Μ-ΜΘΞ 03/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 74334
Έγκριση Μηνιαίου Δελτίου Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για το μήνα Νοέμβριο 2011 (ΤΟΕΒ Καλού Αγρού – Φωτολίβους).
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΒΟΝ1Ω9Μ-ΖΓΜ 02/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 2011/74270
Έγκριση Μηνιαίων Δελτίων Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για τους μήνες Οκτώβριο – Νοέμβριο 2011 (ΤΟΕΒ Νέας Αμισού).
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 45ΨΠΩ9Μ-ΗΨΡ 14/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 70796
Προέγκριση προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων χρήσης 2012 του ΤΟΕΒ Νέας Αμισού.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 45ΨΠΩ9Μ-ΟΙΣ 14/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 70797
Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «καφενείο» που πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 249,της Τ.Κ. Κουδουνίων, ιδιοκτησίας Ελευθεριάδου Ελένης του Ευάγγελου.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 456ΖΩ9Μ-2ΥΔ 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 81
Γνωμοδότηση για το Σχέδιο Κανονιστικής απόφασης των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων για το υπαίθριο εμπόριο (πλανόδιο και στάσιμο).
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 456ΖΩ9Μ-ΧΛΑ 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 80
Έγκριση Μηνιαίου Δελτίου Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για το μήνα Νοέμβριο 2011 του ΤΟΕΒ Κουδουνίων & Νοτίου Δράμας.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 456ΑΩ9Μ-ΛΝΒ 07/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 69622
Έγκριση Μηνιαίου Δελτίου Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για το μήνα Σεπτέμβριο 2011 (ΤΟΕΒ Καλού Αγρού – Φωτολίβους).
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 4562Ω9Μ-ΘΟ1 05/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 68786
Έγκριση Μηνιαίου Δελτίου Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για το μήνα Οκτώβριο 2011 (ΤΟΕΒ Καλού Αγρού – Φωτολίβους).
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 4562Ω9Μ-ΞΨΛ 05/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 68790
Λειτουργία παιδότοπου χωρίς άδεια, με την επωνυμία «ΡΕΜΑ» ιδιοκτησίας Χατζηανδρέου Αθανάσιου του Ευριπίδη ,στην Τ.Κ. Καλλιφύτου (1061 αγροτεμάχιο)
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 457ΕΩ9Μ-3ΛΖ 22/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 77/2011
Λειτουργία παιδότοπου χωρίς άδεια, με την επωνυμία «ΡΕΜΑ» ιδιοκτησίας Χατζηανδρέου Αθανάσιου του Ευριπίδη ,στην Τ.Κ. Καλλιφύτου (1061 αγροτεμάχιο)
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 457ΕΩ9Μ-ΘΧ7 22/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 77/2011
Λειτουργία παιδότοπου χωρίς άδεια, με την επωνυμία «ΡΕΜΑ» ιδιοκτησίας Χατζηανδρέου Αθανάσιου του Ευριπίδη ,στην Τ.Κ. Καλλιφύτου (1061 αγροτεμάχιο)
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 457ΕΩ9Μ-6ΘΙ 22/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 77/2011
Έγκριση Μηνιαίου Δελτίου Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για το μήνα Οκτώβριο 2011 του ΤΟΕΒ Κουδουνίων & Νοτίου Δράμας.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 457ΒΩ9Μ-ΜΝ0 15/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 64207