Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Γνωμοδότηση για το Σχέδιο Κανονιστικής απόφασης των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων για το υπαίθριο εμπόριο (πλανόδιο και στάσιμο).
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 456ΖΩ9Μ-ΧΛΑ 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 80
Έγκριση Μηνιαίου Δελτίου Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για το μήνα Νοέμβριο 2011 του ΤΟΕΒ Κουδουνίων & Νοτίου Δράμας.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 456ΑΩ9Μ-ΛΝΒ 07/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 69622
Έγκριση Μηνιαίου Δελτίου Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για το μήνα Σεπτέμβριο 2011 (ΤΟΕΒ Καλού Αγρού – Φωτολίβους).
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 4562Ω9Μ-ΘΟ1 05/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 68786
Έγκριση Μηνιαίου Δελτίου Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για το μήνα Οκτώβριο 2011 (ΤΟΕΒ Καλού Αγρού – Φωτολίβους).
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 4562Ω9Μ-ΞΨΛ 05/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 68790
Λειτουργία παιδότοπου χωρίς άδεια, με την επωνυμία «ΡΕΜΑ» ιδιοκτησίας Χατζηανδρέου Αθανάσιου του Ευριπίδη ,στην Τ.Κ. Καλλιφύτου (1061 αγροτεμάχιο)
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 457ΕΩ9Μ-3ΛΖ 22/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 77/2011
Λειτουργία παιδότοπου χωρίς άδεια, με την επωνυμία «ΡΕΜΑ» ιδιοκτησίας Χατζηανδρέου Αθανάσιου του Ευριπίδη ,στην Τ.Κ. Καλλιφύτου (1061 αγροτεμάχιο)
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 457ΕΩ9Μ-ΘΧ7 22/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 77/2011
Λειτουργία παιδότοπου χωρίς άδεια, με την επωνυμία «ΡΕΜΑ» ιδιοκτησίας Χατζηανδρέου Αθανάσιου του Ευριπίδη ,στην Τ.Κ. Καλλιφύτου (1061 αγροτεμάχιο)
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 457ΕΩ9Μ-6ΘΙ 22/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 77/2011
Έγκριση Μηνιαίου Δελτίου Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για το μήνα Οκτώβριο 2011 του ΤΟΕΒ Κουδουνίων & Νοτίου Δράμας.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 457ΒΩ9Μ-ΜΝ0 15/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 64207