Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΙΡΙΟΔΟ 2019-2023
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: Ψ4ΕΞΩ9Μ-Α3Τ 23/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 31635 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση σύμβασης για την πρόσβαση σε διαδικτυακή βάση δεδομένων ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: Ω3ΜΧΩ9Μ-Ν1Ε 26/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 28804 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ¨ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ¨ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 6ΝΟΞΩ9Μ-ΠΡ8 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 25402 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάθεση υπογραφών μονίμου κατοικίας για καυσόξυλα σε Γραμματείς Κοινοτήτων Δήμου Δράμας.
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 6454Ω9Μ-921 31/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 18532 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ Κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗ
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: Ψ6ΩΦΩ9Μ-2ΟΟ 28/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 18256 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΑΠΟ 27/07-02/08/2020
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 60Λ4Ω9Μ-ΛΒΥ 28/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 18257 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κ.Ε.Π.
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: ΨΡΞΗΩ9Μ-ΨΘΓ 28/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 18197 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
«Διαδικτυακή εφαρμογή ww.4412.gr της ΔήμοςΝet»
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: ΩΦ64Ω9Μ-ΛΨΖ 22/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 11835 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαδικτυακή εφαρμογή www.4412.gr της ΔήμοςΝet
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: ΨΨΩΧΩ9Μ-7ΨΗ 18/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 11268 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λειτουργία λαϊκής αγοράς του Δήμου Δράμας
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 9ΥΕΨΩ9Μ-7ΦΖ 01/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 8835 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εγγραφή του Δήμου Δράμας ως συνδρομητή για συνδρομές ηλεκτρονικών μέσων για το έτος 2020.
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: ΩΨΕΠΩ9Μ-292 27/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 5977 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συνδρομές ηλεκτρονικών μέσων
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: ΨΞΖΚΩ9Μ-0ΤΛ 27/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 39941 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Aνάθεση της γενικής υπηρεσίας της διαδικτυακής μετάδοσης (livestreaming) του Δημοτικού Συμβουλίου
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: ΨΝ9ΖΩ9Μ-Π73 09/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 30269 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. ΑΑΕ ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΕΣΑ “
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 6ΔΗΓΩ9Μ-6ΘΡ 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 27007 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση παροχής υπηρεσίας πρόσβασης στην πλατφόρμα παρουσιάσεων e-postirixis.
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 68ΜΒΩ9Μ-3ΔΠ 29/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 21750 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ