Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Δημοτική Κοινότητα Χωριστής ΑΔΑ: 6115Ω9Μ-ΟΛ2 12/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 1683 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παραχώρηση εκτάσεων για κατασκευή και λειτουργία παιδικών χαρών
Δημοτική Κοινότητα Χωριστής ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩ9Μ-Ι 20/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 7/2011 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ