Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

΄Εγκριση εκμίσθωσης του αναψυκτηρίου ΤΚ Κουδουνίων με απευθείας συμφωνία
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΘΔΩ9Μ-Α8 24/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 289/ 2011
Ορισμός επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας ακινήτων (άρθρο 7 Π.Δ. 270/1981)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΘΔΩ9Μ-ΝΡ 24/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 288/ 2011
Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή διαχείρισης προγράμματος (Ε.Δ.Π.) LEADER Νομού Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΘΔΩ9Μ-ΕΖ 24/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 287/ 2011
Πρόταση υλοτόμησης δένδρου (τύπου λεύκης) στο χώρο της Αγίας Βαρβάρας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΘΔΩ9Μ-Η3 24/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 286/ 2011
Γνωμοδότηση για παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης (Αγρόκτημα Ξηροποτάμου) , για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΘΔΩ9Μ-5Φ 24/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 285/ 2011
Γνωμοδότηση για παραχώρηση εκτάσεων για κατασκευή και λειτουργία παιδικών χαρών
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΘΔΩ9Μ-ΡΖ 24/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 284/ 2011
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση χώρων αναψυχής Τ.Δ. Μοναστηρακίου»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΘΔΩ9Μ-ΔΦ 24/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 283/ 2011
Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 8/2011 ΑΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ , σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης στον Αντιπρόεδρο της Επιχείρησης
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΘΔΩ9Μ-7 24/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 281/ 2011
Τροποποίηση Συστατικής Πράξης της ΔΕΚΠΟΤΑ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΘΔΩ9Μ-Χ 24/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 280/ 2011
Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 12/2011 ΑΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με την κατάρτιση – ψήφιση του προϋπολογισμού της επιχείρησης, οικ. έτους 2011
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΘΔΩ9Μ-Φ 24/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 279/ 2011
Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της ΔΕΝΑΔ, οικ. έτους 2010
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΘΔΩ9Μ-Α 24/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 277/ 2011
Έγκριση Ισολογισμού οικ. έτους 2010 του ΚΑΕΚ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΘΔΩ9Μ-2 24/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 276/ 2011
Έγκριση Ισολογισμού οικ. έτους 2010 της ΔΕΚΠΟΤΑ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΘΔΩ9Μ-6 24/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 275/ 2011
Έγκριση καταστατικού της Aστικής μη Kερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία « Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών πόλεων – Προαγωγή υγείας»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΘΔΩ9Μ-Ψ 24/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 269/ 2011
Εξουσιοδότηση Δημάρχου Δράμας, για την υπογραφή μνημονίων συνεργασίας με τους φορείς υλοποίησης προγράμματος κοινωνικής εργασίας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΘΔΩ9Μ-Ζ 24/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 268/ 2011