Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘ3Ω9Μ-7 23/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 69/2011
Ψήφιση πιστώσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘ3Ω9Μ-8 23/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 68/2011
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩ9Μ-Δ 20/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 25003
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩ9Μ-Ε 20/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 24960
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩ9Μ-Ρ 20/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 24955
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩ9Μ-Π 20/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 24889
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩ9Μ-Σ 20/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 24887
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩ9Μ-Ψ 20/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 24824
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩ9Μ-Ι 20/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 24822
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩ9Μ-Ζ 20/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 24839
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Επίδομα ομογενών-προσφύγων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΙΩ9Μ-Ο 19/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 24628
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Επίδομα απροστάτευτων παιδιών
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΙΩ9Μ-Ρ 19/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 24632
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΙΩ9Μ-1 19/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 24633
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Επίδομα τυφλότητας
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΙΩ9Μ-8 19/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 24637
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΟΧΡΕΩΣΗΑ ΑΝΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΙΩ9Μ-Α 19/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 24640