Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (Ν. 4759/2020), ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΙΝΔΟΥ 26, ΣΤΟ Ο.Τ. 651, ΤΗΣ ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΥΖΟΥΝΗΛΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΔΟΞΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 9ΒΠ8Ω9Μ-ΚΓ8 20/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 7729/20-02-2024 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ ΜΕ Α/Α 953562 ΠΡΑΞΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΑΓΚΑΘΟΤΟΠΟΣ” ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4376 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ, ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ, Δ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ WONDERPLANT ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ Α.Ε.
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: Ψ3ΖΡΩ9Μ-2Ε2 19/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 7564/19-02-2024 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Π.Ε.Κ.) ΤΗΣ ΜΕ Α/Α 401810/2022 ΠΡΑΞΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΔΥΟ (2) ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ (562499, 707568) ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ” ΣΤΟ Ο.Τ. 1.4-1.5 ΤΗΣ ΒΙ.ΠΕ. ΔΡΑΜΑΣ, Δ. ΔΡΑΜΑΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ Ο.Ε.
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 95ΦΠΩ9Μ-69Ι 16/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 7200/16-02-2024 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Π.Ε.Κ.) ΤΗΣ ΜΕ Α/Α 445864/2022 ΠΡΑΞΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΙΑ (1) ΦΟΡΑ (724387/2023), ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΔΥΟ (2) ΦΟΡΕΣ (894011/2023, 913508/2024) ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΙΣΟΓΕΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ, Η/Χ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΕΓΑΣΜΑΤΑ”, ΣΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 1587+1588, ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Δ. ΔΟΞΑΤΟΥ, Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Σ. ΔΟΥΚΑΣ Α.Ε.
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: Ψ9Π4Ω9Μ-ΘΟ4 08/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 5681/08-02-2024 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Ν.4495/2017, ΑΡ. 38, ΠΑΡ. 2 ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1, ΤΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΣΟΥΚΑΛΙΟ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΔΩΝ, Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ, Δ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 9Ψ0ΑΩ9Μ-6ΜΦ 05/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 5016/05-02-2024 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Π.Ε.Κ.) ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2017 ΕΝΤΥΠΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 160/1986 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ”, ΣΤΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 1339 & 1340 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ, Δ. ΔΟΞΑΤΟΥ, Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 9ΩΜΗΩ9Μ-ΔΥ6 05/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 4904/05-02-2024 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Π.Ε.Κ.) ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 418891/2022 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ (595986, 597670) ΔΥΟ (2) ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ WC ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΡΟ ΤΟΥ 1955”, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΧΟΤΖΑ ΜΠΟΥΓΙΑΡ ΤΟΥ ΚΕΡΙΜ, ΣΤΟ 59 Ο.Τ., Δ.Κ. ΔΟΞΑΤΟΥ, Δ. ΔΟΞΑΤΟΥ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΨΑΤ2Ω9Μ-Ρ6Ο 02/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 4793/02-02-2024 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΕΡΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20/1986 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ Α/Α 339292/2021 ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ” ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ (ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ- ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)” ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 31, ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, ΣΤΟ 112 Ο.Τ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΡΟ85Ω9Μ-5ΡΡ 23/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 2925 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4010ω62, ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, ΤΟΥ Δ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΣΑΒΒΙΔΗ Α.Ε.
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΨΕ4ΡΩ9Μ-3Ε8 17/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 2164/17-01-2024 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΜΕ Α/Α 1082999 ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΑΡΘ.38§2 Ν.4495/2017) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ» ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1749 ΚΑΙ ΚΑΕΚ 090141205003, ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 98ΠΧΩ9Μ-Π7Ι 12/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1584/12.01.2024 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 30, Ν. 4495/2017 ΤΩΝ ΚΑΠΙΩΤΑ ΕΛΕΝΗΣ, ΚΟΤΣΙΟΜΗΤΗ ΜΑΡΙΑΣ, ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΝΙΚΗΤΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ & ΗΠΕΙΡΟΥ, Δ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΨΕ32Ω9Μ-1Σ6 04/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 501/04-01-2024 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Π.Ε.Κ.) ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 75/2013 ΕΝΤΥΠΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΜΙΑ (1) ΦΟΡΑ (520584) ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ 2 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ” , ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1114, ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΙΦΥΤΟΥ, Δ. ΔΡΑΜΑΣ, Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΥΡΙΔΗ ΠΑΣΧΑΛΗ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 9ΕΚΞΩ9Μ-ΡΣΣ 29/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 56178/29-12-2023 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 58/2014 ΕΝΤΥΠΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΗΘΥΑ”, ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4010ω62 ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, ΤΟΥ Δ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΣΑΒΒΙΔΗ Α.Ε.
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: Ψ3Μ9Ω9Μ-Φ5Ν 27/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 55805/27-12-2023 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Π.Ε.Κ.) ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 742329/2023 ΠΡΑΞΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1) ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ Ν. 4495/2017”, ΣΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 1882 & 1883, ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Α.Ε.
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6ΠΛ7Ω9Μ-ΡΞΒ 11/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 53649/08-12-2023 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Π.Ε.Κ.) ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 216033/2021 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΜΙΑ (1) ΦΟΡΑ (753039/2023) ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΔΥΟ (2) ΦΟΡΕΣ (474585/2022, 801122/2023) ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΟΞΟΠΟΙΕΙΟΥ”, ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1293, ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ, Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΡΞΤ2Ω9Μ-ΔΧΩ 08/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 53607/08-12-2023 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ