Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΗΜΙΫΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ (ΥΠΟΣΤΕΓΟ) ΩΣ ΚΤΙΣΜΑ ΠΡΟ ΤΟΥ 1955, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Π.Κ. 100%) ΣΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 520 ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΟΥ Ο.Τ. 62, ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ, Δ. ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΨΖ1ΟΩ9Μ-6ΘΜ 30/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 39368/30-09-2021 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΚΤΙΣΜΑ ΠΡΟ ΤΟΥ 1983 ΣΤΟ Ο.Τ. 3, ΑΡ. ΟΙΚΟΠ.16, ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ, Δ. ΔΟΞΑΤΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΠΑΝΤΕΛΗ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21, ΤΟΥ Ν.1337/1983 – ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΦΕΚ 292 Δ)
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΨΤΟΜΩ9Μ-ΠΜΡ 07/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 35389/07-09-2021 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 205/2009 ΟΠΩΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ (71504/2019) ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ”, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΣΤΟ Ο.Τ. 152, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 9ΨΦ9Ω9Μ-Ε4Ο 06/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 35074/06-09-2021 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 132/2016 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ” ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΚΡΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 47, ΣΤΟ Ο.Τ. 413, Δ. ΔΡΑΜΑΣ.
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 9ΥΞΞΩ9Μ-41Σ 30/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 1181/07-12-2020 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Απόφαση απόρριψης αίτησης για Βεβαίωση Όρων Δόμησης Ν. 4495/2017, Αρ. 38, παρ. 2 για οικοδομική άδεια κατηγορίας 3 του Γονιάδη Ιωάννη, για το έργο με τίτλο «Ανέγερση ισόγειας υπερυψωμένης κεραμοσκεπούς κατοικίας με υπόγειο, κατασκευή περίφραξης, βόθρου και κιόσκι» στο με αριθμό 2724 αγροτεμάχιο του Αγροκτήματος Καλλιφύτου, Δ. Δράμας
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΨΨ0ΧΩ9Μ-ΖΓ8 26/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 33538/25-08-2021 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Ν.4495/2017, ΑΡ. 38, ΠΑΡ. 2 ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ”
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΨΞ82Ω9Μ-ΟΑΤ 25/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 33227/24-08-2021 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 16/2008 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΟΙΚΙΑ ΜΕ ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΟΠΩΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΔΥΟ (2) ΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΑΛΥΨΗΣ, ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΒΑΔΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ.
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6ΑΖΖΩ9Μ-ΝΝ8 19/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 32415/18-08-2021 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Απόφαση Ανάκλησης της 58/2016 Έγκρισης Δόμησης και της 58/2016 Άδειας Δόμησης
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6768Ω9Μ-Ψ01 27/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 29301/27-07-2021 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Π.Ε.Κ.) ΤΗΣ 204318/15.02.2021 ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ”.
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: Ρ4Β7Ω9Μ-ΝΩ6 10/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 16906/10.05.2021 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Π.Ε.Κ.) ΜΕ ΘΕΜΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΨΞ6ΜΩ9Μ-4ΔΙ 08/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 12472/08-04-2021 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Απόφαση απόρριψης αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας κατηγορίας 1 χωρίς προέγκριση της WONDERPLANT Α.Ε.
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: Ψ3ΝΝΩ9Μ-ΛΡΤ 14/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 1035/Σ.248/13-01-2021 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ 73/2018 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΩΘ4ΓΩ9Μ-2ΡΗ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 866/22-09-2020 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΚΤΙΣΜΑ ΠΡΟ ΤΟΥ 1955 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ (Π.Κ. 50%) ΚΑΙ ΚΕΤΣΙΜΠΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ (Π.Κ. 50%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. 16, ΣΤΟ Ο.Τ. 454, ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6Ν4ΜΩ9Μ-ΝΜΛ 07/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 377/25-05-2020 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΟΦΑΣΗ Πιστοποίησης νόμιμου περιγράμματος διώροφης κατοικίας και ισόγειας αποθήκης ως κτίσματα προ του 1955 ιδιοκτησίας κου Μελισσινού Γεωργίου (πλήρης κυριότητα 100%), επί της οδού 25ης Μαρτίου αρ. 89, στο Ο.Τ. 106, της Δ.Κ. Καλαμπακίου, Δ. Δοξάτου
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΨΧΒΗΩ9Μ-ΓΤΘ 15/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 1617/30-12-2019 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Πιστοποίησης νομίμου περιγράμματος διωρόφου κτιρίου κατοικιών ως κτίσμα προ του 1983 στο Ο.Τ. 6, αρ. οικοπ. 21, του Άνω Πυξαρίου, Δ. Παρανεστίου των 1) κ. Μαώλη Σταματίας, 2) Μαώλη Καλλιόπης κληρονόμων Μαώλη Μανώλη και Χάιδως, 3) Μαώλη Αικατερίνης, 4) Μαώλη Δήμητρας κληρονόμων Μαώλη Ιωάννη σύμφωνα με το Άρθρο 21 του Ν. 1337/1983 – Εξαίρεση στάσιμων οικισμών (ΦΕΚ 292 Δ’/1983)
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΨΗΜΘΩ9Μ-Λ1Γ 14/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 1442/14-11-2019 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ