Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Λαφτσίδου Χριστίνα
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΣΔΤΩ9Μ-4ΔΚ 17/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 50885/08-12-2016 Αρ. Αποφ.: 02-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ