Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 457ΒΟΛ1Ε-ΤΑΘ 15/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 646
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 45ΒΖΟΛ1Ε-0ΜΩ 11/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 132
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 45ΒΖΟΛ1Ε-ΡΙ6 11/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 121
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 45Β8ΟΛ1Ε-512 10/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 629
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 45Β8ΟΛ1Ε-ΔΡΝ 10/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 628
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 45Β8ΟΛ1Ε-ΟΥ0 10/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 607
ΕΓΚΡΙΣΗ Β΄ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 45ΒΧΟΛ1Ε-ΗΞΣ 09/11/2011 Αρ. Πρωτ.: -ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 45ΒΧΟΛ1Ε-ΦΙΤ 09/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 627
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 45ΒΧΟΛ1Ε-ΠΨ3 09/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 626
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 45ΒΧΟΛ1Ε-ΘΘΟ 09/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 625
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 45Β2ΟΛ1Ε-9ΙΝ 03/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 623
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 45Β2ΟΛ1Ε-Ρ2Φ 03/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 622
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΕΛΩΝ Κ.Α.Π.Η.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 45Β3ΟΛ1Ε-ΥΙΘ 01/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 611
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 45Ο0ΟΛ1Ε-ΧΗ9 26/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 611
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΛΏΝ ΤΟΥ καπη
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 45Ο0ΟΛ1Ε-5ΕΣ 26/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 608