Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Απευθείας ανάθεση προμήθειας χλοοκοπτικών εργαλείων και μηχανημάτων
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ψ4ΣΝ465Δ2Η-Ο7Ρ 20/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 544 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών εξαρτημάτων.
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ψ9ΚΕ465Δ2Η-ΓΕΨ 20/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 545 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση εργασιών τοποθέτησης πλακιδίων και μαρμάρων
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΗΕΙ465Δ2Η-ΜΕΙ 19/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 543 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας θερμοστατών
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΤΧΨ465Δ2Η-Ζ86 19/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 542 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδοχή της Χρηματοδότησης των Κ.Α.Π. και Κατανομή Χρηματοδότησης στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΣ0Θ465Δ2Η-39Α 15/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 81 Αρ. Αποφ.: 83/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έκτακτη χρηματοδότηση του Εργαστηριακού Κέντρου Δράμας.
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΗΟΦ465Δ2Η-ΦΡΑ 15/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 82 Αρ. Αποφ.: 82/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για επισκευής και συντήρησης εσωτερικών – εξωτερικών κουφωμάτων & περιφράξεων
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΙΥΒ465Δ2Η-6Β5 14/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 80 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας χρωμάτων
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ω0ΑΡ465Δ2Η-2ΓΦ 14/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 78 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών εξαρτημάτων
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 9ΩΕΧ465Δ2Η-ΣΩ9 14/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 79 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για εργασίες επισκευής και συντήρησης κλιματισμού
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 94ΧΤ465Δ2Η-ΡΡΗ 16/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 482 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας ξυλείας
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 9ΗΛ9465Δ2Η-ΑΡΜ 06/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 476 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση εργασιών τοποθέτησης πλακιδίων και μαρμάρων.
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 9ΟΞ3465Δ2Η-9ΘΞ 06/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 475 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας για μελανάκια και τόνερ εκτυπωτών
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΞΖΜ465Δ2Η-Ω77 06/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 472 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απ ευθείας ανάθεση προμήθειας Η/Υ
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ω1Ζ8465Δ2Η-ΣΤΝ 06/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 471 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών(καινούριοι όχι ανακατασκευής)
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΔΩΚ465Δ2Η-ΒΤ2 06/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 75 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ