Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Απευθείας ανάθεση εργασιών εφαρμογών απολύμανσης – απεντόμωσης -μυοκτονίας- οφιοαπώθησης και απολύμανσης λόγω covid για τις σχολικές μονάδες 1ο Γυμνάσιο 1ο Λύκειο 4ο Γυμνάσιο ΕΕΕΕΚ
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ψ84Β465Δ2Η-ΘΨΞ 16/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 220 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση εργασιών εφαρμογών απολύμανσης – απεντόμωσης μυοκτονίας -οφιοαπώθησης και απολύμανσης λόγω covid για τις εξής σχολικές μονάδες 2ο ΓΕΛ-2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΕΕΓ-ΕΕΛ
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6Ζ6Ε465Δ2Η-ΘΟ4 16/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 219 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση εργασιών εφαρμογών απολύμανσης – απεντόμωσης μυοκτονίας-οφιοαπώθησης και απολύμανσης λόγω covid για τις εξής σχολικές μονάδες 6ο Γυμνάσιο, 1ο ΕΠΑΛ, 2ο ΕΠΑΛ
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ω36Κ465Δ2Η-Α2Ο 16/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 218 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απ ευθείας ανάθεση εργασιών εφαρμογών απολύμανσης – απεντόμωσης μυοκτονίας-οφιοαπώθησης και απολύμανσης λόγω covid για τις εξής σχολικές μονάδες 5ο Γυμνάσιο, 3ο Γενικό Λύκειο, 4ο Γενικό Λύκειο
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΙΕΠ465Δ2Η-6Κ6 16/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 217 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απ ευθείας ανάθεση εργασιών εφαρμογών απολύμανσης – απεντόμωσης μυοκτονίας-οφιοαπώθησης και απολύμανσης λόγω covid για τις εξής σχολικές μονάδες 3ο Γυμνάσιο, Μουσικό Γυμνάσιο, Μουσικό Λύκειο
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 9Υ9Π465Δ2Η-8ΤΞ 16/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 216 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεσης για εργασίες εφαρμογών απολύμανσης – απεντόμωσης και οφιοαπώθησης για τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 66ΨΙ465Δ2Η-ΛΘ6 15/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 31 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση του κατεπείγοντος
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΕΠΤΣ465Δ2Η-457 11/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 38 Αρ. Αποφ.: 38/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του αποχετευτικού συστήματος -αποφράξεις
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΠ8Β465Δ2Η-ΞΩΜ 29/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 191 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ορισμός τριμελούς Επιτροπής για την καταστροφή άχρηστων υλικών του 1ου Γυμνασίου Δράμας
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΟΛΖ465Δ2Η-Λ4Φ 23/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 26 Αρ. Αποφ.: 26/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεσης για εργασίες διαμόρφωσης και ανάπτυξη πρασίνου, κλαδέματος και κοπής δέντρων, κοπής χόρτων και συστήματα άρδευσης, στους αύλιους χώρους των σχολείων
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΥΠΡ465Δ2Η-41Μ 22/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 187 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός τριμελούς Επιτροπής για την καταστροφή άχρηστων υλικών του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Δράμας
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6Μ14465Δ2Η-8ΡΝ 18/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 34 Αρ. Αποφ.: 34/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Κυλικείου 1ου και 2ου ΕΠΑΛ Δράμας.
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ω05Κ465Δ2Η-94Ε 18/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 35 Αρ. Αποφ.: 35/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για εργασίες καθαρισμού υδρορροών
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΗΑΛ465Δ2Η-Ο2Ι 17/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 180 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων –στεγών
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΛΧΦ465Δ2Η-272 17/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 177 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης, και λοιπών υλικών γραφείου.
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 9Θ7Θ465Δ2Η-8ΜΟ 17/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 176 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ