Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έκτακτη Χρηματοδότηση για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των εργαστηρίων του Εργαστηριακού Κέντρου Δράμας
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 9Δ9Ο465Δ2Η-3ΞΗ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 97 Αρ. Αποφ.: 97/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Κατανομή ποσών δόσεων της Χρηματοδότησης των Κ.Α.Π. στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 64ΗΑ465Δ2Η-ΩΣ0 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 98 Αρ. Αποφ.: 98/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας για προμήθεια εκτυπωμένων αντιτύπων
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΞ9Μ465Δ2Η-Δ16 24/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 436 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για προμήθεια πυροσβεστήρων για τα εξής σχολεία: 4ο Γυμν., 2ο Γυμν., 3ο ΓΕΛ., ΕΕΓ-ΕΕΛ, ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΦΖ5465Δ2Η-ΩΕΧ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 431 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για προμήθεια πυροσβεστήρων για τα εξής σχολεία: 1ο Γυμν., 3ο Γυμν., 6ο Γυμν., 1ο ΓΕΛ-Βιβλιοθ.1ου ΓΕΛ
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 69ΕΡ465Δ2Η-Τ7Σ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 432 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για μεταφορά παλετών με βιβλία
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 68ΦΓ465Δ2Η-ΛΝΛ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 430 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για εργασίες συντήρησης-αναγόμωσης-υδρ.δοκιμής πυροσβεστήρων για τις σχολικές μονάδες 1ου Γυμνασίου,3ου Γυμνασίου, 6ου Γυμνασίου, 1ο ΓΕΛ, Βιβλιοθήκη 1ου ΓΕΛ,
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ψ4ΥΝ465Δ2Η-Ε55 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 428 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για εργασίες συντήρησης-αναγόμωσης-υδρ.δοκιμής πυροσβεστήρων για τις εξής σχολικές μονάδες: 2ου Λυκείου, 3ου Λυκ., 4ουΛυκ., ΕΕΕΕΚ, ΤΕΕ Ειδ.Αγωγης, 2ου Γυμν. 4ου Γυμν. 5ου Γυμν.,Εσπερινού και Μουσικού Σχολείου
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΓΕΑ465Δ2Η-ΡΤΨ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 429 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για εργασίες συντήρησης-αναγόμωσης-υδρ.δοκιμής πυροσβεστήρων για το 1ο & 2ο ΕΠΑΛ- Ε.Κ
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ψ97Ρ465Δ2Η-ΝΑΟ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 427 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση εργασιών εφαρμογών απολύμανσης – απεντόμωσης -μυοκτονίας- οφιοαπώθησηςγια τις σχολικές μονάδες 1ο Γυμνάσιο-Λύκειο, 4ο Γυμνάσιο, ΕΕΕΕΚ
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6Ρ1Α465Δ2Η-Ψ79 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 426 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση εργασιών εφαρμογών απολύμανσης – απεντόμωσης μυοκτονίας -οφιοαπώθησης για τις εξής σχολικές μονάδες 2ο Γυμνάσιο-Εσπ., 2ο Λύκειο, 6ο Γυμνάσιο ΤΕΕ Ειδ.Αγωγής
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6Χ97465Δ2Η-9ΟΧ 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 425 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση εργασιών εφαρμογών απολύμανσης – απεντόμωσης μυοκτονίας-οφιοαπώθησης για τις εξής σχολικές μονάδες 1ο και 2ο ΕΠΑΛ και Μουσικό Σχολείο
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6421465Δ2Η-ΥΑ3 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 424 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση εργασιών εφαρμογών απολύμανσης – απεντόμωσης μυοκτονίας-οφιοαπώθησης για τις εξής σχολικές μονάδες 3ο Γυμνάσιο, 5ο Γυμνάσιο, 3ο Λύκειο, 4ο Λύκειο
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΚΓΜ465Δ2Η-ΝΞΟ 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 423 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για εργασίες εφαρμογών απολύμανσης, απεντόμωσης και οφιοαπώθησης για τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ρ05Ω465Δ2Η-Φ1Τ 01/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 90 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για εργασίες συντήρησης αναγόμωσης – υδρ. δοκιμής πυροσβεστήρων
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΜΝΓ465Δ2Η-ΩΡ3 01/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 91 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ