Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορισμός Επιτροπής Καταστροφής Άχρηστων Υλικών για το 1ο Γυμνάσιο Δράμας
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 65Υ1465Δ2Η-ΚΜΒ 07/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 79 Αρ. Αποφ.: 79/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για προμήθεια λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΝΨ6465Δ2Η-ΟΞ5 07/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 602 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για εργασίες αντικατάστασης στεγανοποιητικών λάστιχων σε παράθυρα
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ω53Λ465Δ2Η-ΗΞ8 07/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 601 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας μίας πόρτας γκαράζ για το σχολικό συγκρότημα του ΕΠΑΛ
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ψ6ΨΖ465Δ2Η-Ξ58 05/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 592 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για προμήθεια ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ψ6ΜΠ465Δ2Η-9ΜΕ 22/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 570 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας ηχητικού εξοπλισμού για το Μουσικό Σχολείο
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΚΚΘ465Δ2Η-ΚΗΠ 17/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 561 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απ ευθείας ανάθεση για προμήθεια για μελανάκια και τόνερ εκτυπωτών
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6Ω9Ψ465Δ2Η-ΩΥΖ 17/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 560 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας χρωμάτων
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΔΒΙ465Δ2Η-28Λ 16/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 551 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας ηχητικού εξοπλισμού για το 1ο ΕΠΑΛ
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ψ501465Δ2Η-Τ8Ψ 10/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 542 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού Α4
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΔΤ9465Δ2Η-04Ω 10/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 541 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση απογραφικού πίνακα αχάριστων υλικών προς καταστροφή του 3ου Γυμνασίου Δράμας
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 63ΧΕ465Δ2Η-55Ι 01/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 65 Αρ. Αποφ.: 65/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής και συντήρησης μεταλλικών εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων & περιφράξεων
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΗΟΠ465Δ2Η-ΨΒΚ 26/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 521 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατακύρωση Πρακτικών διαγωνισμού του κυλικείου του 3ου Γυμνασίου
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΡΚ4Ε465Δ2Η-3ΝΧ 21/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 67 Αρ. Αποφ.: 67/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατακύρωση Πρακτικών διαγωνισμού του κυλικείου του 3ου Γυμνασίου
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 94ΡΣ465Δ2Η-Κ5Β 21/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 67 Αρ. Αποφ.: 67/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξέταση αιτημάτων για παραχώρησης χώρων των σχολικών μονάδων σε φορείς και συλλόγους
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΡΓΟ465Δ2Η-Σ4Χ 21/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 68 Αρ. Αποφ.: 68/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ