Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Αποδοχή της Χρηματοδότησης των Κ.Α.Π. και Κατανομή Χρηματοδότησης στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ω5ΑΝ465ΔΝΘ-ΕΣΦ 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 79 Αρ. Αποφ.: 79/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση προέδρου για προμήθεια για 3 βιντεοπροβολείς στο 1ο Δημοτικό Aρκαδικού, στο Δημοτικό Σχολείο Ν.Αμισού και στο 15ο Δημοτικό Σχολείο
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6Δ3Μ465ΔΝΘ-ΦΝΒ 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 572 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έκτακτη χρηματοδότηση στο 15ο Δημοτικό σχολείο Δράμας για την αποκατάσταση οπτικής ίνας.
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΩΛΧ465ΔΝΘ-8Η3 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 77 Αρ. Αποφ.: 77/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής και συντήρησης μεταλλικών εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων & περιφράξεων
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 91Ζ5465ΔΝΘ-ΙΡΛ 18/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 540 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας χρωμάτων
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΕΨΙ465ΔΝΘ-ΠΣ5 18/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 535 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας χλοοκοπτικών εργαλείων και μηχανημάτων
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΙΖΛ465ΔΝΘ-ΝΦΩ 15/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 547 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για προμήθεια σιδήρων και ανταλλακτικών για επισκευή μεταλλικών κουφωμάτων
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΞΨΖ465ΔΝΘ-ΛΘ5 15/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 545 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απ ευθείας ανάθεση συντήρησης του ανελκυστήρα του συγκροτήματος των ΕΠΑΛ
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΥΘ1465ΔΝΘ-ΔΚΠ 15/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 526 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου.
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 9ΒΑΔ465ΔΝΘ-ΟΤΓ 14/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 542 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση επισκευής και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και στεγών.
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΔ1Χ465ΔΝΘ-5ΞΑ 14/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 541 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση επισκευής εσωτ- εξωτερικών μεταλλικών κουφωμάτων και περιφράξεων
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6Κ5Π465ΔΝΘ-00Β 13/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 538 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας σιδήρων και ανταλλακτικών για επισκευή μεταλλικών κουφωμάτων.
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6Υ14465ΔΝΘ-Σ8Ρ 12/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 75 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου.
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΝΟΜ465ΔΝΘ-ΚΤΦ 12/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 76 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση επισκευής και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και στεγών.
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ω0Ν6465ΔΝΘ-14Λ 12/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 74 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση επισκευής εσωτ – εξωτερικών μεταλλικών κουφωμάτων και περιφράξεων
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΥΙΟ465ΔΝΘ-Γ55 12/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 73 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ