Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

«Απευθείας ανάθεση εργασιών εφαρμογών απολύμανσης – απεντόμωσης – μυοκτονίας- οφιοαπώθησης και απολύμανσης λόγω covid για τις σχολικές μονάδες 6οΔημ.Σχ., 8οΔημ.Σχ., 12ο-13οΝηπ., 10οΔημ.Σχ., 5οΝηπ., 3οΝηπ., 6οΝηπ., Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Χωριστής
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΧΨ1465ΔΝΘ-ΑΜΜ 12/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 211 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση εργασιών εφαρμογών απολύμανσης – απεντόμωσης μυοκτονίας -οφιοαπώθησης και απολύμανσης λόγω covid για τις εξής σχολικές μονάδες 11ο Δημ.Σχ., 12οΔημ.Σχ., 17ο Νηπ., 14ο Δημ.Σχ.,26ο Νηπ., Νηπ. Μυλοποτάμου, Νηπ. Μοναστηριακίου, 8ο Νηπ., 10ο Νηπ., 16ο Νηπ., 19ο Νηπ., 21ο Νηπ.
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΦΒΨ465ΔΝΘ-67Ζ 12/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 210 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση εργασιών εφαρμογών απολύμανσης – απεντόμωσης μυοκτονίας-οφιοαπώθησης και απολύμανσης λόγω covid για τις εξής σχολικές μονάδες 7ο Δ.Σ, 16ο Δ.Σ., 7ο Νηπ., 9ο Νηπ, 3ο Δημ. 27ο Νηπ., 1ο +14ο Νηπ. Δημ. και Νηπιαγ. Ν.Αμισού Δημ. και νηπ. Ξηροποτάμου
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 63ΖΠ465ΔΝΘ-ΧΙΟ 12/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 209 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απ ευθείας ανάθεση εργασιών εφαρμογών απολύμανσης – απεντόμωσης μυοκτονίας-οφιοαπώθησης και απολύμανσης λόγω covid για τις εξής σχολικές μονάδες 1οΔ.Σ., 2οΔ.Σ., 4οΔ.Σ., 9οΔ.Σ, Δημ.Σχ. και Νηπιαγωγείο Καλού Αγρού, 2ο – 20ο Νηπ., 4οΝηπ., Νηπ. Κουδουνίων και Νηπ. Μικροχωρίου
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 9ΠΛ0465ΔΝΘ-61Ο 12/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 208 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Απ ευθείας ανάθεση εργασιών εφαρμογών απολύμανσης – απεντόμωσης μυοκτονίας-οφιοαπώθησης και απολύμανσης λόγω covid για τις εξής σχολικές μονάδες 5ο Δ.Σ, 15ο Δ.Σ., 13ο Δ.Σ, Δημ.& Νηπ.Αρκαδικού, Δημ. & νηπ. Μαυροβάτου, Δημ. & Νηπ. Καλλιφύτου, 22ο & 25ο Νηπ. και Ειδικό Σχολείο. »
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΛΞΗ465ΔΝΘ-Ε6Γ 12/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 207 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση του κατεπείγοντος
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΤ2Β465ΔΝΘ-ΚΛ2 09/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 36 Αρ. Αποφ.: 36/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για εργασίες εφαρμογών απολύμανσης – απεντόμωσης – οφιοαπώθησης και απολύμανσης λόγω covid για τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΜΜΤ465ΔΝΘ-ΛΡ6 09/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 31 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για προμήθεια κλειδιών κλειδαριών κλπ
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΘΝΣ465ΔΝΘ-ΥΘΔ 17/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 180 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για προμήθεια σιδήρων και ανταλλακτικών για επισκευή μεταλλικών κουφωμάτων
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ω8Α5465ΔΝΘ-3Ο5 17/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 177 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβολή αιτήματος για προμήθεια αντηλιακών στοριών και ειδών κιγκαλερίας
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ψ0Θ2465ΔΝΘ-Ξ5Κ 17/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 176 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής και συντήρησης ηχητικών μεγαφώνων και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΑΙΑ465ΔΝΘ-1Χ0 17/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 175 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας για μελανάκια και τόνερ εκτυπωτών
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΠΠ9465ΔΝΘ-5ΝΖ 16/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 173 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για εργασίες διαμόρφωσης και ανάπτυξης πρασίνου καθώς και κλαδέματος και κοπής δέντρων, κοπής χόρτων, ράντισμα και συστήματα άρδευσης στους αύλιους χώρους των σχολείων
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΚΖ3465ΔΝΘ-ΖΛΡ 16/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 167 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για εργασίες διαμόρφωσης και ανάπτυξη πρασίνου, κλαδέματος και κοπής δέντρων, κοπής χόρτων και ράντισμα και συστήματα άρδευσης, στους αύλιους χώρους των σχολείων
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΞΦΡ465ΔΝΘ-Κ07 09/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 32 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας κλειδιών-κλειδαριών
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 93ΠΕ465ΔΝΘ-ΑΧΕ 09/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 33 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ