Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Αποζημίωση σχολικών τροχονόμων για το διάστημα από 11/03/2020 ως 26/06/2020
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΜ15465ΔΝΘ-Υ2Σ 29/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 61 Αρ. Αποφ.: 61/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος κατεπείγοντος
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 9307465ΔΝΘ-ΡΕ8 29/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 60 Αρ. Αποφ.: 60/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Aπ ευθείας ανάθεση για επισκευή και συντήρηση Η/Υ των Δημοτικών Σχολείων
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ω9Π8465ΔΝΘ-Ι30 16/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 361 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Aπ ευθείας ανάθεση προμήθειας κλειδιών κλειδαριών κλπ
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΝΘΤ465ΔΝΘ-1ΜΟ 12/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 356 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Aπ ευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικών ειδών
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΕΦ5465ΔΝΘ-ΨΦ7 12/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 355 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
προμήθεια χρωμάτων
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 9Γ8Χ465ΔΝΘ-Ε4Η 12/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 354 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού Α4
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΦΔ0465ΔΝΘ-ΜΛΙ 12/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 353 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΒΑ8465ΔΝΘ-ΗΟΟ 12/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 350 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση Προέδρου για προμήθεια οικοδομικών υλικών
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΣ9Ψ465ΔΝΘ-ΘΚ0 12/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 349 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής και συντήρησης των φωτοτυπικών μηχανημάτων των Δημοτικών Σχολείων: 1ο, 8ο, 11ο, Καλλιφύτου, και Νηπιαγωγεία 13ο, 21ο, Καλλιφύτου, Μοναστηρακίου
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΑΧ6465ΔΝΘ-ΒΝ0 12/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 348 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής και συντήρησης Η/Υ των Δημοτικών Σχολείων του Δ. Δράμας.
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΕΚΡ465ΔΝΘ-ΗΞΚ 12/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 58 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας κλειδιών – κλειδαριών
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΞΞ1465ΔΝΘ-Β2Ε 12/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 57 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ω9ΟΞ465ΔΝΘ-ΗΔΧ 12/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 56 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας χρωμάτων
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ψ4Ι3465ΔΝΘ-246 12/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 55 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Aπ ευθείας ανάθεση για εργασίες καθαριότητας του παραρτήματος νηπιαγωγείο Μυλοποτάμου στη δομή φιλοξενίας των προσφύγων στη ΒΙ.ΠΕ Δράμας.
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΓΠΥ465ΔΝΘ-8Ψ7 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 100 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ