Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Κατακύρωση Πρακτικών Σχολικών Τροχονόμων
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 65Μ3465ΔΝΘ-30Ν 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 71 Αρ. Αποφ.: 71/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για εργασίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΖΓΞ465ΔΝΘ-Τ10 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 565 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Κατανομή ποσών δόσεων της Χρηματοδότησης των Κ.Α.Π. στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΤΔΔ465ΔΝΘ-563 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 74 Αρ. Αποφ.: 74/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναστολή καταβολής μισθωμάτων των Κυλικείων σε σχολικές μονάδες λόγω του Covid 19.
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΛΝ0465ΔΝΘ-ΚΘΦ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 75 Αρ. Αποφ.: 75/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για εργασίες επισκευής σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΡΗΗ465ΔΝΘ-ΣΒΝ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 73 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έκτακτη Επιχορήγηση Ειδικού Σχολείου Δράμας
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 64Ζ7465ΔΝΘ-ΟΜΚ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 72 Αρ. Αποφ.: 72/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση επισκευής και συντήρησης Η/Υ των νηπιαγωγείων του Δ. Δράμας
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΧΥΨ465ΔΝΘ-Τ66 17/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 558 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για προμήθειες πυροσβεστήρων για τις εξής σχολικές μονάδες: 6ο Νηπ., 10ο Νηπ., 2ο ΔΣ, 4ο ΔΣ, 12ο ΔΣ, Δ.Σ.Μαυροβάτου και Δημ.Ξηροπ
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΨΞΟ465ΔΝΘ-ΙΗΧ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 423 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για προμήθεια ανταλλακτικών των εγκαταστάσεων θέρμανσης..
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ω9ΒΗ465ΔΝΘ-ΕΞΩ 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 422 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για εργασίες αναγόμωσης πυροσβεστήρων για τα εξής νηπιαγωγεία: 1ο,3ο,13ο,14ο,16 ο, 17ο,19ο,21ο,26ο, 27ο, Αρκαδικού, Κουδουνίων, Μαυροβάτου, Μικροχωρίου, Μοναστηρακίου και για τα τα Δημοτικά 1ο,5ο,6ο,7ο,8ο,15ο,16ο, Ν.Αμισού Κ.Αγρου
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΩ0Γ465ΔΝΘ-ΟΞΜ 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 421 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για εργασίες συντήρησης-αναγόμωσης-υδρ.δοκιμής πυροσβεστήρων για τις σχολικές μονάδες Νηπιαγωγείων: 5ο,6ο,8ο,10ο,Καλλιφύτου, Μυλοποτάμου, Ξηροποτάμου και των εξής Δημοτικών:2ου 4ου, 9ου , 12ο ,14ο, Καλλιφύτου και Μαυροβάτου και Ξηροποτάμου
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΩ99465ΔΝΘ-ΥΥ7 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 420 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για εργασίες συντήρησης-αναγόμωσης-υδρ.δοκιμής πυροσβεστήρων των εξής νηπιαγωγείων: 2ο,4ο,7ο,9ο,Ν.Αμισού ,Χωριστής για τα εξής Δημοτικά: 3ο,10ο,11ο,13ο, Αρκαδικού και Χωριστής.
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ψ3ΡΘ465ΔΝΘ-4ΜΧ 03/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 419 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απ ευθείας ανάθεση για υδραυλικές εργασίες στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6Τ94465ΔΝΘ-ΕΥΑ 03/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 417 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση εργασιών εφαρμογών απολύμανσης – απεντόμωσης -μυοκτονίας- οφιοαπώθησηςγια τις σχολικές μονάδες 3ο Νηπ., 5ο Νηπ, 6ο Νηπ., 9ο Νηπ,12ο-13ο Νηπ.,19ο Νηπ., Καλλιφύτου, Μυλοποτάμου Χωριστής, και για 6ο ΔΣ,8ο ΔΣ, 10ο ΔΣ, Καλλιφύτου ΔΣ, Χωριστής ΔΣ
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΞΦΡ465ΔΝΘ-ΥΙΙ 03/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 416 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση εργασιών εφαρμογών απολύμανσης – απεντόμωσης μυοκτονίας -οφιοαπώθησης για τις εξής σχολικές μονάδες 8ο Νηπ., 10ο, Νηπ, 16ο Νηπ, 17ο Νηπ, 21ο Νηπ, 26ο Νηπ., Αρκαδικού και για τα Δημοτικά: 5ο ΔΣ,11ο ΔΣ, 12ο ΔΣ,14ο ΔΣ,16ο ΔΣ, Αρκαδικού ΔΣ
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 64ΡΛ465ΔΝΘ-Α98 03/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 415 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ