Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Φιλανθρωπικού Σωματείου Χωριστής ΄΄ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ΄΄
Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΛΩΑΩ9Μ-ΔΣΧ 31/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 60067 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Φιλανθρωπικού Σωματείου Χωριστής Άγιος ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ
Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΡΗ0Ω9Μ-5ΙΤ 31/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 11560 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Φιλανθρωπικού Σωματείου ΕΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ « Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας »
Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ω69Ω9Μ-ΓΧΩ 23/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 9323 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Φιλανθρωπικού Σωματείου ΄΄ΕΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ΄΄ « Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας »
Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΔΙΔΩ9Μ-0ΧΚ 23/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 9322 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση προϋπολογισμού οικ.έτους 2015 του φιλανθρωπικού σωματείου Ένωση Κυριών Δράμας
Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω3ΦΩΩ9Μ-ΓΙΚ 01/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 12895 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
έγκριση απολογισμού έτους 2014 του φιλανθρωοικού σωματίου Ένωση Κυριών Δράμας
Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΦΘΛΩ9Μ-Θ6Ψ 01/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 12891 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έ γκριση προϋπολογισμού
Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΓΑΨΩ9Μ-Β7Μ 27/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 68366 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση απολογισμού
Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Α8ΓΩ9Μ-ΚΕΚ 27/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 12693 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού
Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΩ9Μ-ΖΗΩ 02/12/2013 Αρ. Πρωτ.: 69904 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια εμβολίων, με απευθείας ανάθεση.
Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΛΛΡΩ9Μ-Β72 11/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 61341 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια ενός (1) καταψύκτη τροφίμων, με απευθείας ανάθεση.
Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΛΩΥΩ9Μ-Α6Ν 19/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 48722 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΛΩΛΩ9Μ-871 09/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 46928 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια μίας (1) ηλεκτρικής συσκευής συντήρησης και ψύξης τροφίμων, με απευθείας ανάθεση.
Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΕΖΓΩ9Μ-Α86 11/06/2013 Αρ. Πρωτ.: 33739 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΕΔ3Ω9Μ-ΧΛΓ 11/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 16413 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012
Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΕΔ3Ω9Μ-Ω4Η 11/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 14936 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ