Γραφείο Τύπου

Χρηματική αποζημίωση φορέων εκμετάλλευσης τομέα αλιείας & υδατοκαλλιέργειας

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2023
image_print
Χρηματική αποζημίωση φορέων εκμετάλλευσης τομέα αλιείας & υδατοκαλλιέργειας

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου