Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΟΖΧΩ9Μ-Γ2Ο 21/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 14514
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΟΖΧΩ9Μ-4ΛΙ 21/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 14513
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΟΖΧΩ9Μ-4Ψ3 21/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 14511
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΟΖΧΩ9Μ-ΝΜΔ 21/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 14507
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΟΖΧΩ9Μ-791 21/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 14504
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΞΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΟΖΧΩ9Μ-ΟΣ3 21/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 14502
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΟΖΧΩ9Μ-0ΤΜ 21/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 14500
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΟΖΧΩ9Μ-ΨΧΣ 21/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 14621
Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων Καθαράς Δευτέρας – έγκριση δαπάνης
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΒΟΖΧΩ9Μ-665 21/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 18/2012
Προμήθεια για δεκαεπτά (17) μανιτάρια με δεκαεπτά (17) φιάλες, για την εκδήλωση εθελοντών Ονειρούπολη 2011-2012, που θα πραγματοποιηθεί σε εξωτερικό χώρο λόγου του πλήθους των εθελοντών (πεντακόσια άτομα) στις 19-02-2012, με απ ευθείας ανάθεση.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΟΖΧΩ9Μ-ΙΦΦ 21/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 13646
Προμήθεια για δώδεκα (17) μανιτάρια με δώδεκα (17) φιάλες, για την εκδήλωση εθελοντών Ονειρούπολη 2011-2012, που θα πραγματοποιηθεί σε εξωτερικό χώρο λόγου του πλήθους των εθελοντών (πεντακόσια άτομα) στις 19-02-2012, με απ ευθείας ανάθεση.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΟΖΧΩ9Μ-63Ο 21/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 13646
Προμήθεια για ένα (1) ηλεκτρονικό χρονόμετρο συνεδριάσεων, τεσσάρων (4) ψηφίων, με κονσόλα χειρισμού και ένδειξη χρόνου, για την εύρυθμη λειτουργία των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου μας, με απ ευθείας ανάθεση.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΟΖΧΩ9Μ-ΗΨ7 21/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 14490
Προμήθεια για δύο (2) γραφεία 160χ80χ75Υ με ξύλινη μετώπη μελαμίνης, δύο (2) γραφεία βοηθητικά 80χ60χ75Υ, δύο (2) συρταριέρες τριών (3) συρταριών και μολυβοθήκη όλη μελαμίνης, πέντε (5) καλόγερους μεταλλικούς με ξύλινες μπάλες και δύο (2) πολυθρόνες γραφείου με μπράτσα και επένδυση ύφασμα, για την λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου μας, με απ ευθείας ανάθεση.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΟΖΧΩ9Μ-Η6Ω 21/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 5479
Ανάθεση δημόσιας σύμβασης για εργασίες συντήρησης και καθαρισμού των τουαλετών της λαϊκής αγοράς (μεταφορά και μετακίνηση, τροφοδοσία χημικών υγρών, καθαρισμός με ειδικό όχημα κ.λ.π.), με απ ευθείας ανάθεση.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΟΖΧΩ9Μ-ΡΞΡ 21/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 13651
Εργασίες συντήρησης και καθαρισμού των τουαλετών της λαϊκής αγοράς (μεταφορά και μετακίνηση, τροφοδοσία χημικών υγρών, καθαρισμός με ειδικό όχημα κ.λ.π.), με απ ευθείας ανάθεση.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΟΖΧΩ9Μ-ΒΘΦ 21/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 13645