Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΦΩ9Μ-Κ 18/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 23270
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΦΩ9Μ-5 18/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 21806
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΦΩ9Μ-1 18/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 24061
Αποδοχή παραίτησης Σπυρίδωνα Κοτρίδη
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΦΩ9Μ-Ε 18/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 23989
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΦΩ9Μ-Ν 18/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 24223
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΦΩ9Μ-0 18/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 24222
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΦΩ9Μ-Γ 18/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 24221
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΦΩ9Μ-Π 18/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 23270
ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΓΩ9Μ-Κ 17/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 24107
Σύμβαση εργασίας ειδικού συνεργάτη
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΓΩ9Μ-4 17/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 23765
Σύμβαση εργασίας ειδικού συμβούλου
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΓΩ9Μ-1 17/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 23788
Τοποθέτηση Ληξιάρχου
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΓΩ9Μ-Ζ 17/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 24064
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 4ΑΘΓΟΛ1Ε-Η 17/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 11
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΓΩ9Μ-6 17/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 23879
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΓΩ9Μ-Χ 17/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 23877