Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩ9Μ-2 29/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 19965
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩ9Μ-Κ 29/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 92
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩ9Μ-Β 29/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 19962
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩ9Μ-1 29/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 19945
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩ9Μ-Ρ 29/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 19964
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩ9Μ-0 29/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 19938
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩ9Μ-Θ 29/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 91
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩ9Μ-8 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 19566
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩ9Μ-9 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 19564
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩ9Μ-1 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 19562
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩ9Μ-Θ 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 19560
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩ9Μ-Ξ 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 19559
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩ9Μ-6 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 19720
Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 2011» προϋπολογισμού 180.000€ με τον ΦΠΑ.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩ9Μ-Μ 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 40/2011
Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩ9Μ-7 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 43/2011