Νέα - Ανακοινώσεις

Δικαίωμα ψήφου ομογενών και υπηκόων τρίτων χωρών

Πέμπτη, 20 Μαΐου 2010
image_print

Γίνεται γνωστό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3838/2010 στις επερχόμενες εκλογές της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν να συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου, οι ομογενείς και οι υπήκοοι τρίτων χωρών με την προϋπόθεση να συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.
 

Όσοι από τους ανωτέρω επιθυμούν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους θα πρέπει από την 1η Ιουνίου 2010 να προσέρχονται αυτοπροσώπως στο Δήμο Δράμας (Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης – 1ος όροφος – γραφείο 10) προκειμένου να ενημερωθούν και να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.