Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσίευση Διακήρυξης φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών πραγμάτων (μηχανήματα, εργαλεία, οχήματα, κάδοι απορριμμάτων και διάφορα μεταλλικά αντικείμενα όπως ντουλάπες, λέβητες, πινακίδες κλπ) κυριότητας Δήμου Δράμας

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση κινητών πραγμάτων (μηχανήματα, εργαλεία, οχήματα, κάδοι απορριμμάτων και διάφορα μεταλλικά αντικείμενα όπως ντουλάπες, λέβητες, πινακίδες κλπ) κυριότητας Δήμου Δράμας με κριτήριο κατακύρωσης τη υψηλότερη τιμή του όλου πακέτου στις 3 Ιουνίου 2013. Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 16.282,00 €

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ