Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

«Εγκατάσταση και λειτουργία GPS για τηλεματική διαχείριση των οχημάτων του Δήμου»

Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020
image_print

Αντικείμενο της παρούσας  υπηρεσίας είναι η «Εγκατάσταση και λειτουργία GPS για τηλεματική διαχείριση των οχημάτων του Δήμου» για διάστημα 24 μηνών με την εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού τηλεματικής σε συνολικά είκοσι (20) οχήματα (απορριμματοφόρα, φορτηγά, επιβατικά κ.α..) του Δήμου Δράμας.  Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται σε 9.999,36 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ