Πίνακες Θεμάτων Επ. Ποιότητας Ζωής

Πίνακας Θεμάτων 8ης/24-09-2021 Κατεπείγουσας δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ.Δράμας

Friday, 24 September 2021
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ