Contests - Declarations

Προμήθεια Εξοπλισμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (συστήματα υπόγειων κάδων)

Friday, 5 June 2020
image_print

 

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την «Προμήθεια εξοπλισμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (συστήματα υπόγειων κάδων, μεταφερόμενοι κάδοι μεγάλου όγκου για επιδεικτικές δράσεις)», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με προϋπολογισμό 168.000,00 € (μη συμπεριλαμβανόμενου το ΦΠΑ).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ