Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ’

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023
image_print

Σας ενημερώνουμε ότι ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου με τίτλο ¨ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ¨ και αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 196000 παρατείνεται ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών εξαιτίας  του ότι από την  Τρίτη 14/03/2023 και ώρα 18:00 έως και την Πέμπτη 23/03/2023 και ώρα 18:00, το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα έχει τεθεί εκτός λειτουργίας προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αναβάθμισης. Οι νέες ημερομηνίες λήξης υποβολής των προσφορών και αποσφράγισης θα γνωστοποιηθούν με νέα ανακοίνωση και μέσω του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ όταν αυτό θα είναι σε λειτουργία.