Οικονομική Επιτροπή
Αρχική Οικονομική Επιτροπή
image_print

377/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Οικονομική Επιτροπή για την περίοδο από 1.9.2014 έως 5.3.2017 (η θητεία είναι δυόμιση έτη και  λήγει με την εκλογή των νέων μελών της επιτροπής, την Κυριακή 05-03-2017):

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Μαμσάκος Χριστόδουλος, Δήμαρχος Δράμας, ως Πρόεδρος
Καραμπατζάκης Δημήτριος 25 Ψήφοι
Ηλιάδης Νικόλαος 23 Ψήφοι
Παπαδόπουλος Γεώργιος 23 Ψήφοι
Σολάκης Άγγελος 23 Ψήφοι
Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 22 Ψήφοι
Χαραλαμπίδης Ανδρέας 20 Ψήφοι
Ζαχαριάδης Παύλος 19 Ψήφοι
Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 19 Ψήφοι
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Μουρβετίδης Μιχαήλ 25 Ψήφοι
Βασιλειάδης Αναστάσιος 24 Ψήφοι
Ψαράς Γεώργιος 23 Ψήφοι
Ηλιόπουλος Στέργιος 17 Ψήφοι
Καλφόπουλος Ευάγγελος 17 Ψήφοι

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2016

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2015

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2014

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2013

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2012

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2011