Οικονομική Επιτροπή (μέχρι 31/12/2023)
Αρχική Οικονομική Επιτροπή (μέχρι 31/12/2023)
image_print

2/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Οικονομική Επιτροπή για την περίοδο από 16.01.2022 έως τις 31.12.2023

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Μαμσάκος Χριστόδουλος, Δήμαρχος Δράμας Πρόεδρος
Χαραλαμπίδης Ανδρέας, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Αντιπρόεδρος
Καψημάλης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Δεμερτζής Γεώργιος 13 Ψήφοι
Τάσσου Μιχαήλ 12 Ψήφοι
Μλεκάνης Μιχαήλ 9 Ψήφοι
Μελισσινός Στυλιανός 8 Ψήφοι
Τσιαμπούσης Αλέξανδρος 8 Ψήφοι
Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 8 Ψήφοι
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
Χατζηγιάννης Αναστάσιος 9 Ψήφοι
Δερματίδης Ανέστης 9 Ψήφοι
Τόλιου Δάντζερα Αναστασία 9 Ψήφοι
Μουρβετίδης Μιχαήλ 8 Ψήφοι
Νικολαϊδης Φώτιος 7 Ψήφοι
Σιδερά Χρυσή 7 Ψήφοι
Αποστολίδης Κυριάκος 6 Ψήφοι
Ιωαννίδης Δημήτριος 6 Ψήφοι

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2023

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2022

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2021

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2016

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2015

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2014

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2013

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2012

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2011