Οικονομική Επιτροπή
Αρχική Οικονομική Επιτροπή
image_print

389/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Οικονομική Επιτροπή για την περίοδο από 1.9.2019 έως τις 6.11.2021

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Μαμσάκος Χριστόδουλος, Δήμαρχος Δράμας, ως Πρόεδρος
Τάσσου Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού – Αναπληρωτής Δημάρχου
Εφραιμίδης Ιωάννης (Μακάριος), Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Χαραλαμπίδης Ανδρέας 13 Ψήφοι
Δεμερτζής Γεώργιος 12 Ψήφοι
Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος 10 Ψήφοι
Μλεκάνης Μιχαήλ 10 Ψήφοι
Τσιαμπούσης Αλέξανδρος   8 Ψήφοι
Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος   8 Ψήφοι
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
Κυριακίδης Χρήστος 8 Ψήφοι
Τόλιου Δάντζερα Αναστασία 7 Ψήφοι
Δερματίδης Ανέστης 7 Ψήφοι
Χατζηγιάννης Αναστάσιος 5 Ψήφοι
Μελισσινός Στυλιανός 5 Ψήφοι
Κιοσσές Χρήστος 5 Ψήφοι
Παπαδόπουλος Αχιλλεύς 5 Ψήφοι
Αποστολίδης Κυριάκος 5 Ψήφοι

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2021

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2016

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2015

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2014

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2013

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2012

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2011