Γραφείο Τύπου

Ηλεκτρονικές αιτήσεις εξασφάλισης πρόσβασης μονίμων κατοίκων Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και μέσω των ΚΕΠ

Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021
image_print

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2066/Β΄/19-5-2021 η κοινή

υπουργική απόφαση 14177/14-5-2021, με θέμα: «Εξασφάλιση της πρόσβασης των

μονίμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα

των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας».

 

Η υποβολή των αιτήσεων μέσω των ΚΕΠ, ειδικά για την πρώτη φάση του έργου,

είναι δυνατή από 20 Μαΐου 2021 έως 15 Ιουνίου 2021. Εξυπηρέτηση  με ραντεβού κατόπιν κλεισίματος του ραντεβού τηλεφωνικά (τηλ ΚΕΠ 2521351372)

 

Μετά την πρώτη φάση αιτήσεων (20/05/2021- 15/06/2021), οι αιτήσεις για την

υπαγωγή στο έργο δύνανται να υποβάλλονται εντός του χρονικού διαστήματος των

δεκαπέντε (15) πρώτων ημερολογιακών ημερών κάθε τετράμηνου του έτους.

 Α’ τετράμηνο: 01/02-15/02

 Β’ τετράμηνο: 01/06-15/06

 Γ’ τετράμηνο: 01/10-15/10

 

Δικαιούχοι του έργου είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής

Κάλυψης (ΠΕΤΚ) του Παραρτήματος του ν. 4563/2018 (Α` 169), όπως έχει τροποποιηθεί με

το Παράρτημα ΧΙΙΙ του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Η παροχή των υπηρεσιών του έργου

πραγματοποιείται ανά νοικοκυριό και σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις

που προβλέπονται στην εν λόγω ΚΥΑ (ΦΕΚ 2066/Β΄).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ :  ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ( ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΔΗΛΩΘΕΙΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ ΑΑΔΕ)

 

Η αίτηση για ένταξη στο Μητρώο Δικαιούχων του Έργου υποβάλλεται με

πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, είτε ηλεκτρονικά από τον ίδιο, μέσω σχετικής

εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), είτε μέσω των

ΚΕΠ (με αυτοπρόσωπη παρουσία ). Στο ΚΕΠ δύναται να προσέλθει προς υποβολή της αίτησης και τρίτο πρόσωπο,ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο από τον αιτούντα.

 

Η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται από τα ΚΕΠ των Δήμων, στους οποίους

υπάγονται οι κάτοικοι Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) ή από ΚΕΠ του

πλησιέστερου Δήμου σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΚΕΠ στον Δήμο από τον οποίο

προέρχεται η αίτηση.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1) Ταυτότητα  ή  Διαβατήριο

2) Ε1 και Εκκαθαριστικό

3) Λογαριασμό  παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

4) Οπωσδήποτε ένα E-MAIL και ένα αριθμό κινητού τηλεφώνου

 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ:   ΑΦΟΡΑ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ , ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ.

 

ΠΑΛΑΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

– ΔΕΝΔΡΑΚΙΑ

– ΛΙΒΑΔΕΡΟ

– ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙ

– ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ

– ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ

– ΧΑΡΑΔΡΑ

– ΚΑΛΛΙΚΑΡΠΟΝ

– ΟΡΟΠΕΔΙΟ

– ΠΑΠΠΑΔΕΣ

– ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟ

– ΣΚΑΛΩΤΗ

 

ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

– ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ

– ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ

– ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ

– ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ

– ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ

– ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ

– ΧΩΡΙΣΤΗ

– ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ

– ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ

– ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

– ΝΕΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ

– ΤΙΜΟΘΕΟΣ

– ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ

– ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ

– ΠΑΝΟΡΑΜΑ

– ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ