Γραφείο Τύπου

Νέα Παράταση ισχύος των εγκριτικών αποφάσεων των επιδομάτων Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ) και Στέγασης

Πέμπτη, 9 Απριλίου 2020
image_print
Νέα  Παράταση ισχύος των εγκριτικών αποφάσεων των επιδομάτων Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ) και Στέγασης

Σύμφωνα με τη με Δ13 οικ. 14717/303/8-4-2020 Υπουργική Απόφαση παρατείνεται για ένα (1) μήνα η ισχύς των εγκεκριμένων αιτήσεων των προγραμμάτων του Ελαχίστου  Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ) και του Επιδόματος  Στέγασης  οι οποίες:

  1. Θα έπρεπε να επανυποβληθούν μέσα στον Απρίλιο και
  2. Έπρεπε να επανυποβληθούν το Μάρτιο κι έλαβαν παράταση τον προηγούμενο μήνα

Επομένως, η ανάγκη προσέλευσης των ωφελουμένων περιορίζεται στις περιπτώσεις υποβολής νέας αίτησης (και όχι επανυποβολής μετά την πάροδο του εξαμήνου) όταν δεν είναι δυνατή η υποβολή της με κωδικούς TAXIS.

Οι δικαιούχοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση.

Υιοθετούμε όλοι το κεντρικό σύνθημα της κυβέρνησης και ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ αποφεύγοντας τις άσκοπες μετακινήσεις, για την προστασία της υγείας όλων μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2521351126, 2521057207 & 252157206. Η συναλλαγή με το κοινό θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν ραντεβού.

Από το Γραφείο Τύπου