Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Υγειονομική Ταφή Απορριμμάτων»

Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 .
β) Την 666/2014 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίνονται οι όροι δημοπράτησης και ψηφίζεται η πίστωση για την εργασία «Υγειονομική Ταφή Απορριμμάτων» μέρους του έτους 2014 και 2015.
Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση της εργασίας «Υγειονομική Ταφή Απορριμμάτων» μέρους του έτους 2014 και 2015 συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης 60.198,26 ΕΥΡΩ με το ΦΠΑ 13%..
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα την 15-10- 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης προσφορών).
 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ