Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑμεΑ (ΤΥΦΛΩΝ)”

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία (παρ. α του άρθρου 3 του Ν.3669/2008) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑμεΑ (ΤΥΦΛΩΝ)»
με προϋπολογισμό 310.000,00 €

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 250.772,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) (αφαιρουμένου του ΦΠΑ και της αναθεώρησης)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ