Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει πρόχειρο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την προμήθεια γραφικής ύλης – λοιπών υλικών γραφείου & υλικού εκτυπώσεων (εκτυπωτικό χαρτί Α3 και Α4), προϋπολογισμού 23.000,00 € με το ΦΠΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ