Περιουσιακή Κατάσταση Αιρετών
Αρχική Περιουσιακή Κατάσταση Αιρετών

Η υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης έτους 2016 (χρήσης 2015) του v.3213/2003 και των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων του άρθρου 229 ν.4281/2014 από φέτος θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: http://www.pothen.gr

(κατ΄ εξαίρεση και ειδικώς για την υποβολή του έτους 2016 (χρήση 2015), η ημερομηνία λήξης υποβολής είναι στις 15.01.2017)

Παρακάτω ακολουθούν οι αναρτήσεις δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης κατά τις διατάξεις αρθ.61 παρ4 Ν.3852/2010

ΔΕΡΜΑΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

Περιουσιακή Κατάσταση ανά Έτος: 2015 |

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Περιουσιακή Κατάσταση ανά Έτος: 2014 | 2015 |

ΚΙΟΣΣΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Περιουσιακή Κατάσταση ανά Έτος: 2011 | 2012 |

ΜΑΜΣΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Περιουσιακή Κατάσταση ανά Έτος: 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Περιουσιακή Κατάσταση ανά Έτος: 2011 | 2012 |

ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Περιουσιακή Κατάσταση ανά Έτος: 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

ΜΛΕΚΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Περιουσιακή Κατάσταση ανά Έτος: 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Περιουσιακή Κατάσταση ανά Έτος: 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Περιουσιακή Κατάσταση ανά Έτος: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Περιουσιακή Κατάσταση ανά Έτος: 2011 | 2012 | 2013 |