ΣΒΑΚ – Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα
Αρχική > Περιβάλλον > ΣΒΑΚ – Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα
image_print

Σκοπός της έρευνας με τίτλο «Έρευνα του εφικτού ανάπτυξης αποτελεσματικών πολιτικών κινητοποίησης των αστικών κοινωνιών απέναντι στις σημερινές προκλήσεις ποιότητας ζωής και περιβάλλοντος. Ερευνητική συνεργασία ΕΜΠ και Δήμου Δράμας για δοκιμαστικές εφαρμογές» με συνδυασμένες δράσεις τόσο από τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Τομέα Γεωγραφίας & Περιφερειακού Σχεδιασμού της Σχολής Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ όσο και από τον Δήμο Δράμας.

Η έρευνα υπηρετεί το στόχο του Δήμου Δράμας α) αναζήτησης και εφαρμογής καινοτόμων πολιτικών και μεθόδων ενθάρρυνσης του κοινού να συμμετέχει στο σχεδιασμό, β) εκπαίδευσης των υπηρεσιών του Δήμου για την καθημερινή αντιμετώπιση ζητημάτων κινητικότητας και γ) απόκτησης ενός στρατηγικού σχεδίου το οποίο θα κατευθύνει τα μελλοντικά βήματά του κατά συγκροτημένο τρόπο. Ως προς το ΕΜΠ ο στόχος του είναι ερευνητικός και εκπαιδευτικός. Η συνεργασία με τον Δήμο Δράμας θα επιτρέψει στο ΕΜΠ να δοκιμάσει στο πεδίο της ελληνικής πραγματικότητας θεωρητικές αναζητήσεις και ερευνητικά συμπεράσματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να ελέγξει την αποτελεσματικότητά τους, να προχωρήσει την έρευνα και να συμπληρώσει το εκπαιδευτικό του υλικό στο πλαίσιο της προετοιμασίας των νέων επιστημόνων για να αντιμετωπίσουν τις υστερήσεις και τα προβλήματα του τόπου τους. Βασική επιλογή της έρευνας είναι να διερευνηθούν διεθνή παραδείγματα και να δοθούν απαντήσεις που θα επιτρέψουν και θα υποστηρίξουν το σχεδιασμό όλων εκείνων των δράσεων που θα αναδείξουν τις ήπιες μορφές κινητικότητας ως βάθρο ανάπτυξης της πόλης, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη συγκρότηση μιας νέας ταυτότητας ποιοτικά αναβαθμισμένης, τουριστικά ελκυστικής, που θα εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου χαρακτηριστικά περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής.

Ειδικότερα ως προς τις παρεμβάσεις που θα προταθούν δεν υποτιμάται ότι το πλαίσιο της οικονομικής κρίσης είναι ιδιαίτερα δυσμενές και αυτό υποχρεώνει το σχεδιασμό να είναι ρεαλιστικός. Ο Δήμος Δράμας θα συνεργαστεί με τη Μονάδα Βιώσιμης κινητικότητας του ΕΜΠ για να διερευνήσουν και να υλοποιήσουν μια σειρά από πολιτικές που θα ενσωματώνουν τις καινοτόμες μεθοδολογίες του 5D Σχεδιασμού, του crowdsourcing και της κινητικότητας, των οποίων η υλοποίηση θα επιταχύνεται ή θα επιβραδύνεται ανάλογα και με τις γενικότερες εξελίξεις στη χώρα και στην Ευρώπη.

Η ερευνητική αυτή εργασία μπορεί αν οδηγήσει τις υπηρεσίες του Δήμου Δράμας στην υλοποίηση ενός μοντέρνου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και αναθεώρηση των κυκλοφοριακών μελετών του Δήμου Δράμας.