Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 03/01-04-2019 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Τρίτη, 2 Απριλίου 2019
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ