Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επ.

Πίνακας Θεμάτων 40ης/14-11-2022 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Δράμας

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ