Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επ.

Πίνακας Θεμάτων 42ης/18-11-2022 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Δράμας

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ