Νέα - Ανακοινώσεις

Πίνακας θεμάτων της 01ης /07-01-2016 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016
image_print

Διαβάστε τον πίνακα