Πίνακες Θεμάτων Επ. Διαβούλευσης

Πίνακας θέματος της 1ης/21/22-11-2022 Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δ.Δράμας

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2022
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ