Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN 3η/7-02-2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.ΔΡΑΜΑΣ

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2023
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ