Προσκλήσεις Δ.Σ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 8ης /6-4-2023 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ

Παρασκευή, 7 Απριλίου 2023
image_print

Δείτε το πρακτικό ματαίωσης εδώ