Άδεια Τοποθέτησης Στυλίσκων στο Πεζοδρόμιο
image_print

Όταν κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση στυλίσκων σε πεζοδρόμιο για λόγους ασφαλείας και καλύτερης κυκλοφορίας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Θεώρηση της αίτησης από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας (άρθρο 285 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ)

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2521047815 gadam@dimosdramas.gr
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  2521350714